Институции

Проведе се уебинар “Онлайн насилие. Кой е отсреща?“

Община Варна, дирекция „Превенции“ и Националния център за безопасен интернет, на 22 декември 2014 г., проведоха онлайн обучение (уебинар) на тема „Онлайн насилие. Кой е отсреща?“.

Обучението бе предназначено за варненски младежи – участници в Градския и Училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“.

Уебинарът се проведе в реално време (от 16.00 до 17.00 ч. на 22.12.2014 г.), чрез специална онлайн платформа, позволяваща видео-конферентна връзка между водещия и участниците.

Водещ на обучението беше Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен интернет.

По време на обучението бяха дискутирани приликите и разликите между реалното и виртуалното насилие; специфичните форми на онлайн тормоза, базирани на анонимността (груб, циничен език; изображенията или видео-материалите с унизително съдържание; кражбата на лични профили; разпространяването на лични данни и др.); кой упражнява онлайн тормоз (познати, непознати); как да се реагира при онлайн насилие.

След приключване на основната презентация, в дискусията (осъществена с ползването на микрофони или на чата на платформата) разгорещено бе обсъждано да има ли не, наказания за онлайн насилниците; какво биха могли да правят още родителите; какво би могло да помогне училището; каква е ролята на обучителите на връстници.

Проведеното онлайн обучение (уебинар) е началото на поредица от такива обучения, които ще се реализират съвместно от дирекция „Превенции“ и Националния център за безопасен интернет в подготовка на екипите на Градския и Училищните превантивни клубове за работа по метода „връстници обучават връстници“ с акцент: безопасно общуване в интернет; интернет и трафик на хора; интернет и психоактивни вещества; интернет и асоциално поведение