Ученици

Проведе се третото регионално състезание “Евроскола“

Третото регионално състезание „Евроскола“ за училища от областите Пловдив, Стара Загора, Смолян и Пазарджик се проведе в Регионалния исторически музей в Пловдив, пише Икономическият портал на регион Стара Загора chambersz.com.

Отбори от по пет ученици от 20 училища се състезаваха за спечелването на квоти за участие в програмата Евроскола на Европейския парламент.

Учениците демонстрираха своите познания и умения за провеждане на динамичен дебат по актуална европейска тема, както и доброто владеене на един от трите работни езика в Евроскола – английски, френски и немски.

Сайтът насочва вниманието си към отборите от Стара Загора – от Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ и Професионална гимназия по облекло и хранене Райна Княгиня.

Единствен от тях квота спечели отборът от Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, воден от Валентина Спасова Георгиева – главен учител, в състав:

1. Владислав Росенов Рашков-специалност „Микропроцесорна техника“
2. Николай Красимиров Бунчев-специалност „Микропроцесорна техника“
3. Владимир Пенчев Минчев-специалност „Компютърна техника и технологии“
4. Петър Тодоров Янев-специалност „Компютърна техника и технологии“
5. Росен Койчев Христов-специалност „Компютърна техника и технологии“.

Всички ученици са от 11 клас на Професионална гимназия по електроника.

Жребият определи учениците да се състезават от името на политическа група „Прогресивен алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент” по следната тема: Как младите хора могат да успяват в Европа? Какви са европейските предизвикателста пред вас? Какви програми на ЕС за младежи познавате?

Отборът си заслужи признанието на журито с показването на завидни умения за работа в екип, много добрите познания по зададената тема като учениците говориха компетентно и убедително, изказване на собствено мнение по темата и допълнителните въпроси от журито, както и владеенето на английски език на високо ниво.

На 19.04.2013 г. 24 ученици и 2 учители ще прекарат 1 ден в Европейския парламент в Страсбург. Учениците ще участват в симулация на неговата работа в рамките на „Младежкия европейски парламент“ като разискват и гласуват въпроси от интерес за Европейския съюз.

снимка: chambersz.com