Мнения

Проведе се Седмата национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание и подготовка “Водим бъдещето за ръка“

В периода от 27 до  29 април 2014 г. в гр. Сливен се проведе Седмата национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание и подготовка „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“.

Конференцията е посветена на 10-годишнината от въвеждането на задължителната предучилищна подготовка в България като ефективна мярка за превенция на ранното напускане и отпадането от училище при осигуряване на училищна готовност на всички деца, равен шанс при постъпване в първи клас и солидна основа за по-нататъшно учене.

Събитието дава възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически и управленски практики от високоотговорната и всеотдайна работа с децата – предучилищната подготовка. Тя допринася за тяхната по-успешна социализация в обществото, за развитието на умения, необходими при постъпване в първи клас, за мотивиране на родителите да изпращат децата в детската градина и в училище.

С ясната убеденост, че предучилищната възраст  е фазата, в която образованието и възпитанието могат най-ефективно да повлияят на развитието на децата, гостите на конференцията ще посетят 10 сливенски детски градини и ще наблюдават добри педагогически практики в дейността на учителите и децата.

В събитието се включиха повече от 300 участници – представители от МОН, регионалните инспекторати по образованието в страната, научни работници, директори и учители в детски градини.