Мнения

Проведе се редовно заседание на съвета за тристранно сътрудничество

В Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на заместник-министър Ваня Кастрева.

В заседанието взеха участие и г-н Красимир Вълчев – главен секретар на МОН, г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика (МТСП), г-н Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Дневният ред на заседанието включи обсъждане на усъвършенстване на механизмите за обвързване на месечните помощи за дете с редовното посещаване в учебни часове. Членовете на Отрасловия съвет решиха да се сформира работна група с представители на социалните партньори в областта на средното образование, експерти от МОН и МТСП, които да направят предложения към проектите на подзаконови нормативни актове към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, относно усъвършенстване на механизмите за обвързване на месечните помощи за дете с редовното посещаване в учебни часове.