Мнения

Проведе се първият модул от годишната конференция на АБУЧ

Асоциацията на българските училища в чужбина проведе първите заседания от годишната си конференция в СУ „Св. Кл. Охридски”. Темата е: „Обучението по България – приоритет на държавата и на българските училища в чужбина“ (Новите учебни стандарти и успешното им приложение на петте континента)”.

Откриването беше от д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина /АБУЧ/

Модератор на първия панел беше Петя Цанева, заместник-председател на АБУЧ и председател на Асоциация “БАЛКАН“, Мадрид, Испания.

От МОН беше представена информация за организация, управление и финансиране на българските училища зад граница, както и за новите учебни стандарти и програми и успешното им приложение в българските съботно-неделни училища в чужбина. Направени бяха и разяснения по реформата, влизаща в сила от 01.08.2016.

„Написаното остава. Пиши правилно!“,  беше лекцията на проф. Светла Коева, директор на института за български език към БАН.

От МОН беше връчено почетното отличие „Неофит Рилски“ за 2016 година, за учители от българските съботно-неделни училища в чужбина. Представена беше също и петиция на АБУЧ до Европейската комисия по петиции на Европейския парламент, относно насърчаване на европейското

 многоезичие, признаването на българския език и на всички официални езици на Европейския съюз като матуритетни в държавите-членки.

Източник: abgschool.org