Мнения

Проведе се Първа кръгла маса за училището на ХХІ век

Днес – 27 април 2010 г. в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) се проведе първата от серията кръгли маси, като част от кампанията „Българското училище през XXI век”. Активно участие в дискусия са взели представители на Асоциация „Родители”, Сдружението на настоящите и бъдещите майки, Асоциацията на българските училища в чужбина и Българската асоциация на частните училища, съобщи официално МОМН.

 

Министър Игнатов е отбелязал, че дебатът за българското образование тепърва започва. Министърът е заявил, че за да имаме добро образование, е необходимо да се води широк обществен дебат, който да доведе до изглаждане на активна гражданска позиция. Идеите, по които се постигне съгласие, ще намерят място в Закона за училищното образование, е обещал министърът.

 

В група във Facebook, озаглавена „Българското училище през XXI век”, в която до момента са регистрирани 1550 души, или на e-mail: uchilishte@mon.bg всеки, който желае може да сподели мнение, предложение и визия за българското училище.