Училища

Проведе се обучение за училищата, работещи по програмата “Едно училище за всички“

От 20-ти до 22-ри ноември 2015 г. екипът на Център за приобщаващо образование проведе изнесено обучение в с. Долни Лозен за училищата, работещи по програмата „Едно училище за всички“, информира сайтът на Центъра – cie-bg.eu.

На него участниците получиха допълнителни знания по областите, които изграждат българския модел на приобщаващото училище и започнаха профилирана работа по индикаторите, избрани от тях за приоритетни, според направената през октомври, 2015 г. училищна диагностика.

За първи път в България пет училища правят толкова широкообхватна самооценка по разработения от Център за приобщаващо образование инструмент за анализ на училищната среда. Въз основа на резултатите, в рамките на месец ноември ще бъде разработена цялостна менторска програма за училищата в програмата, която ще продължи до края на учебната година.