Ученици

Проведе се НВО по Човекът и природата за четвърти клас (отговорите)

Националното външно оценяване по Човекът и природата за четвърти клас се проведе днес. По обобщени данни в него са участвали 58 149 ученици, което е 96,1% от всички четвъртокласници.

Тестът съдържа 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки –  всяка от задачите със свободен отговор, която изисква разбиране и прилагане на усвоени знания.

На 16 май 2016 г. (понеделник) предстои НВО по Човекът и обществото.

ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА