Ученици

Проведе се Националната олимпиада по ИТ

Състезанието се проведе в 5 категории и 2 възрастови групи – от V до VII клас и от VIII до XII клас. Участниците в първата възрастова група се състезаваха в категории WEB сайт и Мултимедия, а във втората – Интернет, Мултимедия и Приложни програми.

 

Участниците се надпреварваха за призовите места по направления, както и за десет лауреатски свидетелства, издавани от МОН и лично подписани от Министър Сергей Игнатов, връчвани на заелите от първо до десето място.

 

Наградите за лауреатите бяха осигурени от Microsoft.

 

Журито се състоеше от председател – доц. д-р Красен Стефанов, ръководител катедра „Информационни технологии” към Софийски университет, държавният експерт от МОМН Силвия Кънчева и Николинка Даскалова, началник на РИО – Варна.

 

Подробности са публикувани на официалния сайт на олимпиадата: http://www.noit.edu-varna.com/

 

Галерия със снимки също е публикувана на официалния сайт на мероприятието.

 
Победители в индивидуалното класиране
 

1. Лауреати в националната олимпиада по информационни технологии (VIII – XII клас)

 
Име
Клас
Модул
Проект
1
Ивайло Александров Караманолев
12
ПП
CollabEditor
2
Николай Трайков Стоицев
12
ИП
Eduow – Международна система за обучение
3
Димитър Маринов Вулджев
9
ИП
Интерактивно обучение – „ESE”
4
Калоян Владимиров Генков
12
ПП
Астрономия – интерактивно помагало
5
Даниел Евгениев Цветков
11
МП

Какво знаем и какво още имаме да научим? Едно пътешествие в 4D

6
Станислав Асенов Хаджийски
12
ПП
Астрономия – интерактивно помагало
7
Николай Емилов Димитров
12
ИП

Система за планиране на пътуване с градски транспорт

8
Николай Митков Христозов
12
ПП

Home/Work Environment Automation. Система за автоматизация на домашната/работна среда

9
Йоан-Александър Григоров
12
ИП
Социална мрежа за ученици
10
Виктор Костадинов Кетипов
12
ПП
Модификация на компютърната игра
 
2. Индивидуални победители (V – VII клас)
 
Име
Клас
Модул
Проект
1
Георги Петев Банков
7
Web
Find & FUN
2
Веселин Петров Мишев
6
Web

Imagine – среда за обучение и разработка на Logo език

3
Мирослав Герасимов Димитров
6
Web
Expedition – Africa
 
3. Индивидуални победители (VIII – XII клас)
 
Име
Клас
Модул
1

Ивайло Александров Караманолев

12

Приложни програми

2

Николай Трайков Стоицев

12

Интернет приложения

3

Димитър Маринов Вулджев

9

Интернет приложения