Институции

Проведе се конференция на тема “Човешките права на потребителите в интернет“

На 10 декември, когато се отбелязва Международния ден на правата на човека, в София се проведе международна конференция на тема „Човешките права на потребителите в интернет“, съорганизирана от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Центъра за изследване на демокрацията и Съвета на Европа.

В конференцията участваха множество експерти от различни сфери – от бизнеса, неправителствения сектор, международни организации, както и независими експерти от България и Европа. Форумът бе открит с обръщения от Ева Паунова, член на Европейския парламент и Григор Порожанов, директор на Дирекция „Външноикономически отношения“ в Министерството на външните работи.

На форума бяха представени наръчникът на Съвета на Европа „Човешки права на потребителите в интернет“, международната кампания „Език без омраза“, както и десетки презентации по теми като защитата на личните данни и личната неприкосновеност на потребителите на интернет, гарантиране на свободата на изразяване и конфликтът с правата на другите потребители, медийните стандарти, ролята на интернет-гигантите като Фейсбук, пречките пред правоохранителните институции за защита на потребителите в интернет и особено на децата и непълнолетните и други.

Във финалната пленарна дискусия бяха изказани различни мнения за начините и възможностите за прилагане на препоръките на Съвета на Европа за защита на правата на потребителите в интернет и отговорността както на държавните институции, така и на бизнеса и на самите потребители.