Мнения

Проведе се конференция „Информационни технологии в обучението І-ІV клас”

На 17 и 18 април 2010 г. се е състояла научната конференция „Информационни технологии в обучението І-ІV клас”, организирана от Катедрата по педагогика при Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Конференцията се е провела в училище ,Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.

 

Секции на конференцията са били:

  • Приложение на информационните технологии в обучението по предметите от хуманитарния и художествено-естетическия цикъл;
  • Приложение на информационните технологии в обучението по предметите от природо-математическия и техническия цикъл;
  • Приложение на информационните технологии в системата на интегрираното обучение;
  • Приложение на информационните технологии в извънкласната дейност.
 

Сред дискусиите по време на конференцията е била дали предметът „Информационни технологии” в началното училище да бъде задължителен, задължително избираем или факултативен. Било отчетено също така, че е важно, да се анализира международният опит в това обучение и как се решават подобни проблеми в другите страни.

 

Според участниците, началните учители е необходимо да притежават добра компютърна компетентност, да бъдат много добре подготвени за новите предизвикателства, за да може тази иновация в обучението да изпълни своята мисия, и обучението да се превърне в по привлекателно за децата.

 

Дискусия е предизвикал и въпросът с електронните учебници – как да бъдат структурирани и как да се съгласуват с традиционните.

 

Според участниците в конференцията, е необходимо държавата да подкрепя дългосрочно университетите, софтуерната индустрия и училищата в разработване на модерен образователен софтуер за учениците още от начална училищна възраст.

 

Изграждането в тясно сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса и родителите на дигитална култура на учениците, като част от националната стратегия за развитие на образованието, е друг въпрос, който е бил разискван на конференцията.

 

Преди конференцията е бил отпечатан сборник с докладите на лекторите в нея.