Мнения

Проведе се конференцията “Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“

На 9 септември, петък, в Аулата на „Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе научна конференция посветена на интегрирането на Информационните Технологии в българското начално образование, информира сайтът на висшето учебно заведение.

Организаторите на конференцията – Факултетът по Начална и Предучилищна Педагогика – проф. д-р Божидар Ангелов, Нимеро ООД – Кирил Русев и Майкрософт България – Теодора Върбанова посрещнаха редица гости и приятели, сред които бяха заместник ректора на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, представители на Регионален инспекторат по образованието – София, кметът на гр. Божурище – Аспарух Аспарухов, както и много учители и преподаватели от цялата страна.

Централно място във форума заемаше проектът „Енвижън”. Това е софтуерен продукт целящ улесняване на работния процес в класната стая, чрез заместване на липсващите ресурси. Системата осигурява активно участие на всеки ученик, с което не само се улеснява работата на учителя, но и се пробужда интерес към Науката още в началното училище. Всичко, което е необходимо е един компютър, един проектор и мишка за ученик.

От своето начало през 2009 год. до края на учебната 2010/2011 год. проектът бележи сериозен успех и популярност. Енвижън се ползва от над 7500 ученика, в над 100 училища в повече от 50 града в България, в над 350 класа. Пакетът струва 200 лв. годишно за клас.

Той получава силна подкрепа от Майкрософт България, РИО – София град, РИО – София област, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Системата Енвижън има три части: презентационен модул; административен модул; публичен портал. В презентационния модул учител и ученици участват заедно в учебният процес. На учениците не се налага да се местят в специален кабинет по информатика. По този начин те работят в среда, която вече им е позната и удобна. Мишките за всеки ученик намаляват разходите за оборудване. Чрез визуалния достъп до урока учениците взаимодействат със самата система. А употребата само на един компютър драстично намалява консумацията на енергия. Административният модул е предназначен за учителя. В него той подготвя и управлява уроците по своя преценка. Публичният портал служи за обмен на уроци между учителите в цялата страна чрез Интернет. До сега са споделени 5000 хиляди урока, а над 200 учителя създават електронни учебници и уроци.

Новите технологии, които неминуемо навлизат и в образованието без съмнение ще сложат край на традиционния начин на преподаване, въпреки че поддръжници на „класиката“ ще има. Упехът на системата Енвижън замества мотото „мишката изяде книжката“ с „и мишките прочетоха книжките“.

Екипът на Енвижън възнамерява да отиде още по далеч като разшири своята амбиция към средните курсове 5 – 12 клас. По проекта вече се работи. Кирил Русев (Нимеро ООД) сподели, че учениците от по-горните класове ги очаква изцяло нови неща – от нов интерфейс на системата до изцяло нови концепции за уроци по различните дисциплини.

На конференцията бяха представени още Образователни програми на Майкрософт България от Теодора Върбанова. Доц. д-р Николай Цанев от Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика изнесе доклад на тема: Иновативен модел на учебна среда с интегриране на информационните технологии. Със свои доклади и опит със системата Енвижън се включиха и учители от 137 СОУ „Ангел Кънчев“ гр. София и СОУ „Летец Христо Топракчиев“ – първите приложили системата в учебния процес.

Още по темата