Ученици

Проведе се и тестът по Човекът и природата за четвърти клас

С днешния изпит по човекът и природата продължи външното оценяване на учениците в четвърти и седми клас.

Оценката от външното оценяване има характер на текуща и няма определяща сила за годишния успех на учениците, припомнят от образователния инспекторат.

В официалната си страница министерството на образованието публикува теста за четвърти клас.

На 4 и 5 май се проведоха изпитите по Български език и литература и математика.

Тест Човекът и природата тук

Още по темата