Мнения

Проведе се заключителната конференция “Мост между бизнеса и професионалното образование и обучение“

Заключителната конференция „Мост между бизнеса и професионалното образование и обучение“ се проведе в „Централ хотел форум“ – София, която обобщи резултатите от успешно осъществения българо-германски проект, координиран от  GIZ (Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit), Германия, съвместно с Министерство на образованието и науката.

Конференцията откри г-н Томас Пфане – съветник и ръководител на Икономическия отдел в Посолството на Германия. Той изрази удовлетворението си от съвместната работа по проекта и постигнатите добри резултати.

Специални поздравления от името на Министерство на образованието и науката и заместник-министър Ваня Кастрева изказа г-жа Емилия Вълчовска, началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН.

Участие във форума взе и г-жа Ангела Маркс – старши ръководител на проекта.

В рамките на проекта с помощта на експерти от Германия бяха отчетени като успешни следните резултати: създаване на нова рамка за държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на професионална квалификация в съответствие с Европейската квалификационна рамка; Разработване на стандарти по новата рамка за 5 професии – „Електротехник“, „Газов техник“, „Готвач“, „Системен програмист“ и „Хлебар-сладкар“; Разработени курикулуми по 4 професии със 75 модула; Разработени модули за вътрешнофирмено обучение в сектор „Газ“ и „Туризъм“; Проведени обучения по нови методи и медии на около 100 учители и директори от професионални гимназии от 14 различни професионални направления; Разработен механизъм за връзка между професионалното и висшето образование.