Проведе се годишното съвещание на началниците на РИО

Проведе се годишното съвещание на началниците на РИО

Във Велинград се проведе националното годишно съвещание на началниците на регионални инспекторати. На откриването присъстваха проф. Анелия Клисарова – Министър на МОН, зам.-министрите й, кметът на Велинград, областният управител на Пазарджик, всички началници на РИО и за първи път социалните партньори в отрасъла.

Основното експозе в съвещанието направи проф. Клисарова, в което сподели приоритетите на МОН в краткосрочен и дългосрочен аспект.

Министерството на образованието ще направи промени в Наредба №7 относно размера на паралелките. Ще бъдат опростени учебните програми и учебниците, като в тяхното оптимизиране ще участват и учители.

Сред основните приоритети е предприемане на мерки за повишаване авторитета на учителя.

До 15 септември ще бъде изработен новият проект за закон за предучилищното и училищно образование и той ще бъде предоставен на Началниците на РИО за широка дискусия.

Ще бъде направен сериозен ремонт на Закона за професионалното образовани и обучение (ЗПОО).

На дневен ред не стои отмяна на делегираните бюджети, но стои стабилно идеята те да се усъвършенстват, за да се преодолеят диспропорциите между малки и големи училища.

Ще се усъвършенстват коефициентите за спецификата на учебните заведения и ще има нов коефициент за успеваемост между 4 и 7 клас. Той ще даде възможност за допълнително финансиране на училищата.

В новия проектозакон ще има пакет от мерки за квалификация и кариерно развитие на учителите и мотивиране на младите учители до 29 години, които са едва 3.3% от всички учители.

Ще бъде заложена мандатност на училищните директори, свързана с предварителна атестация.

Източник: podkrepa-obrazovanie.com

Коментари във Facebook