Мнения

Проведе се годишното съвещание на началниците на РИО

Във Велинград се проведе националното годишно съвещание на началниците на регионални инспекторати. На откриването присъстваха проф. Анелия Клисарова – Министър на МОН, зам.-министрите й, кметът на Велинград, областният управител на Пазарджик, всички началници на РИО и за първи път социалните партньори в отрасъла.

Основното експозе в съвещанието направи проф. Клисарова, в което сподели приоритетите на МОН в краткосрочен и дългосрочен аспект.

Министерството на образованието ще направи промени в Наредба №7 относно размера на паралелките. Ще бъдат опростени учебните програми и учебниците, като в тяхното оптимизиране ще участват и учители.

Сред основните приоритети е предприемане на мерки за повишаване авторитета на учителя.

До 15 септември ще бъде изработен новият проект за закон за предучилищното и училищно образование и той ще бъде предоставен на Началниците на РИО за широка дискусия.

Ще бъде направен сериозен ремонт на Закона за професионалното образовани и обучение (ЗПОО).

На дневен ред не стои отмяна на делегираните бюджети, но стои стабилно идеята те да се усъвършенстват, за да се преодолеят диспропорциите между малки и големи училища.

Ще се усъвършенстват коефициентите за спецификата на учебните заведения и ще има нов коефициент за успеваемост между 4 и 7 клас. Той ще даде възможност за допълнително финансиране на училищата.

В новия проектозакон ще има пакет от мерки за квалификация и кариерно развитие на учителите и мотивиране на младите учители до 29 години, които са едва 3.3% от всички учители.

Ще бъде заложена мандатност на училищните директори, свързана с предварителна атестация.

Източник: podkrepa-obrazovanie.com