Мнения

Проведен бе форум за образованието в Русе

В събота, на 26-ти юни, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов участва в кръгла маса на тема: „Образованието – път за европейско развитие“. Срещата започна в 9.30 сутринта, в конферентната зала на хотел „Космополитън” в град Русе.
 

Бяха дискутирани основните идеи в проекта на Закон за училищното образование, проблемите пред професионалното образование, както и ролята на психолога и педагогическия съветник в училище. Стана ясно, че законът трябва да се фокусира не толкова към институциите, колкото към  детето. Един от изводите в тази среща бе, че системата трябва да се реформира според нуждите на детето.

 

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg