Ученици

Проблем със записването на първолаците

Има сериозен проблемсъс записването на първокласницитев някои градове. Това важи особено за София, където има неприети деца в нито едно училище от района, в който живеят.

Наредба № 7 за броя на паралелките позволява на министъра да разреши в клас да има 29 деца извън определения сега минимален брой от 22 деца,по предложение на директорите и при възможност повече деца да се обучават.

Ако получа мотивирани искания от директорите, аз ще го направя. Искам родителите и децата да са спокойни, че всичко което зависи от нас, разбира се в рамките на закона, ще бъде направено. Това обаче не отменя нашата задача да има повече училища и в едно училище да не учат на две смени, посочи министърМеглена Кунева.

Източник: МОН