Ученици

Проблемен ученик обучава петокласници

Възпитаник на елитна варненска гимназия е станал обучител на петокласници, след като е получил шанс да промени поведението си.

Момчето системно бягало от училище, употребявало е марихуана и дори било изгонено от родителите си.

Чрез свой приятел се свързало с местна неправителствена организация, от която го наели на работа, като го включили в свой проект. Освен възможността да полага труд, ученикът е получил и ръководни функции, което го мотивирало още повече. След дадения му шанс, вече три месеца той обучава по-малки деца на 3D моделиране и 3D принтинг. Овластяването на младия човек го стимулира към промяна и поемане на повече отговорности, коментираха от сдружението.

Примерът за това как на младите хора би могло да се влияе, като им се гласува доверие, бе даден по време на провеждане на фокусгрупа по проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Домакин на събитието бе Областният информационен център-Варна.

На срещата, в която участваха неправителствени организации и представители на висши училища в морската столица, присъстващите дадоха своята оценка на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. и резултатите от изпълнението й. Те се обединиха около мнението, че заложените в документа политики не се изпълняват ефективно и не достигат до основната си целева група – младите хора.

В препоръките, дадени на срещата, бе посочено, че при разработване на стратегии за младите хора трябва да се включват организации, които пряко работят с тях, да се осъвременяват каналите за комуникация, да се намали бюрокрацията, да се създадат младежки зони по интереси…

Поведението и мисленето на младите хора са много динамични и те трябва да се проследяват, за да се общува адекватно с тях и да се правят работещи политики, изтъкнаха участниците във фокус групата. Всички мнения и препоръки, обобщени по време на провеждането й, ще бъдат взети под внимание при изготвянето на Наръчник за гражданска активност.

Източник: monitor.bg