Ученици

При матура: До 15 зрелостници в класната стая

Минимум 13 и не повече от 15 зрелостници трябва да има в класна стая при провеждането на матурите за зрелостниците и националното външно оценяване (НВО) след 7-и клас през май. Това става ясно от указания, спуснати от Регионалното управление по образованието (РУО) до столичните директори. До 16 февруари директорите трябва да изпратят предложения за оценители, квестори и консултанти, както и за залите и броя места в тях.

Съгласно правилата във всяка зала трябва да има по двама квестори. Същото важи и за коридорите и входа на училищата. В случай че в школото има зрелостници със специални образователни потребности (СОП), е необходимо да се предвидят зали и за тях, а също така и консултанти и за двата държавно-зрелостни изпита (ДЗИ).

И тази година абитуриенти и седмокласници ще бъдат изпитвани в едни и същи дни. На 21 май ще се проведе матурата и НВО по български език и литература. Два дни по-късно – на 23 май, пък абитуриентите ще държат втория изпит, който е по предмет по избор, а седмокласниците ще положат НВО по математика.

Профилираните и професионални гимназии трябва да подадат задължително целия си наличен състав за матурите. Лицата, които имат конфликт на интереси, в 12-и клас се подават като квестори или оценители на националното външно(НВО) оценяване след 7-и клас и обратното, гласят още указанията.

При подаване на оценители да се има предвид, че учителите по български език и математика могат да участват като оценители само по единия вид изпит – зрелостния или НВО. Тези, които не са одобрени от образователното министерство за оценители на матурите, могат да участват като такива на НВО, ако са предложени и за този изпит. Когато един учител не е включен в едната от двете комисии за проверка и оценка, ще бъде пренасочен като квестор за държавните зрелостни изпити.

Източник: monitor.bg