Мнения

Приоритет – повишаване на качеството на висшето образование

Основен приоритет на министерството е повишаването на качеството на българското висше образование.

Внесохме необходимите нормативни актове – и за защитените, и за приоритетните специалности, както и за студентските кредити. Важно е да си дадем сметка, че ни е необходима реформа на акредитацията, така че да се гарантира качество, каза министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

По думите й, въпросът за качеството на висшето образование надхвърля днешните студенти и днешните университети. Става въпрос за репутацията на нацията, а тя зависи и от репутацията на нашите висши училища, каза още Кунева.

Тя призова висшите училища да се възползват максимално от възможностите, които дава Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Министър Кунева посочи, че има достатъчно средства, но университетите трябва да са гъвкави, за да започнат да си сътрудничат, особено за сформирането на консорциуми за центровете за върхови постижения и центровете за компетентности Нека да не воюват БАН с университетите или един университет с друг, успехът зависи от умението ни да се кооперираме, каза още вицепремиерът.

Източник: МОН