Институции

Приоритети и очаквания: Бъдещето на образованието – отново на фокус!

Образованието и здравеопазването ще са най-важните ресори при третото правителство на Бойко Борисов. В първите си два мандата той бе съсредоточен главно върху строителството. При второто премиерстване на Бойко Борисов пък фокусът беше санирането на жилищните сгради по специална програма на правителството, която се финансира от бюджета.

Вторият му фокус беше борбата с контрабандата и събирането на допълнителни приходи в бюджета.Във втория си мандат Борисдов сам призна, че е подценилобразованието и здравеопазването. Заради това и при съставянето на този кабинет той държеше образованието и здравеопазването да са отговорност на неговата партия.

Всъщност по мнението на всички експерти, образованието наистина е било един от проблемите предишното управление, не само защото се наложи смяна на министър почти по средата на управленския диапазон, но и защото се оцени, че управлението в образованието не е било успешно.

Сега заявката е друга, а и новият министър идва отвътре, от системата, което поне „декларира“, че се очакват промени в положителен смисъл и изпълнени от истински експерти.

Служебният кабинет в МОН изпълни четири основни приоритета, заявени в началото на мандата, но заедно с това той реализира доста повече акценти, сред които са: в сферата на средното образование усилията бяха насочени към подготовката на ДЗИ, НВО е приемът след завършено основно образование.

Открита беше процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за класовете от 3-ти, 7-ми и 9-ти клас, по чужд език. 113 400 преподаватели и непедагогически персонал получиха договореното с анекс към колективния трудов договор увеличение на заплатите си. Утвърден беше ДОЗ за нормиране и заплащане на труда. Одобрени бяха също 170 програми на 30 обучителни организации.

В областта на висшето образование приоритет беше подготовката на проект за изменение на Закона за развитие на академичния състав. Бяха приети таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети. Беше подготвен проект на национална стратегия за развитие на научните изследвания.

МОН прекрати и процедурата за избор на оценители на проекти за създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, чрез фирма-посредник.

Какво се очаква от новата власт…? Служебният министър Денков заяви, че ако новата власт в МОН не спазва мерките и графика, може да загубим десетки милиони…! Това от една страна е предупреждение, от друга страна е ултиматум, от трета е самооценка, от четвърта е заплаха..!

Всъщност, очакванията от новия министър, въпреки, че той е един от хората, които се спрягат за автори на така наречените „делегирани бюджети“, е той да преодолее напрежението в системата, да урегулира и калибрира свободните движения и най-вече – да стабилизира въпроса с извънредния труд, заплащането и безумния обем от документооборот, които в момента все още са на принципа: „всеки за себе си“…!

Какво обаче от всичко това ще се случи, няма как да знаем още от сега, освен че поне очакванията и нагласите са за нещо по-добро…, впрочем, както обикновено…!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg