Институции

Приоритети в образованието: Модернизират подходите на преподаване

Модернизиране на училищата и въвеждането на иновативни подходи на преподаване. Това са част от приоритетите, свързани с образованието, които ще са на фокус по време на предстоящото ни председателство. Какво означава това – за учениците и за учителите?

Една от основните цели, които са си поставили от просветното ведомство, е свързана с приобщаващото образование и с превенцията срещу ранното отпадане на ученици от образователната система. За целта ще се обсъжда създаването на единна платформа, с която страните да могат да обменят информация помежду си дали детето емигрант, което живее в съответната държава, е записано и посещава училище там.

На фокус ще са и учителите – повишаването на компетенциите им и повишаване на общественото и политическо доверие към професията, съобщи Nova.

Не на последно място, сред приоритетите попада и развитието на професионалните направления – тези, от които ще има най-голяма нужда на пазара на труда в бъдеще. А именно – насърчаване на инженерните и природните науки, математиката, предприемачеството и технологиите.

Източник: nova.bg