Ученици Училища

Приобщават деца с увреждания с „Дама“ и „Не се сърди човече“

Училище приобщава по естествен начин деца с увреждания, като ги връща към игри от миналото.

В двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ по проект „Спорт за всички“ са разчертани матрици за „Дама“, „Не се сърди, човече“ и „Стълбички“. Програмата е насочена към ученици с увреждания на възраст от 7 до 18 г. и към живеещите в отдалечени райони.

Искаме те да разберат, че не са по-различни от останалите, казва екипът на проекта, в който са директорът Илия Къртев, главният учител в начален етап Нина Грудева, старши учител Силвия Икимова ​- преподавател по английски език, и техни колеги. Затова игрите са адаптирани. Във всяка има и по-лесна част за деца, които се затрудняват. По този начин се осъществява най-важната цел – приобщаване на всички.

Лично учителите по физическо разчертали спортното игрище с ярки цветове. Добавили и линия на баланса. По нея децата могат да вървят напред и назад, по този начин развиват умение да пазят равновесие. Останалите игри са за двигателна култура, бързина, сръчност, ловкост. „Не се сърди, човече“ развива умения за работа в екип, търпение и толерантност – качества, на които залага модерното образование. Придобивките се използват в часовете по физическо и в занималнята. Достъпни са и в свободното време.

„Спорт за всички“ е само един от 3 проекта на школото, финансирани по програма „Еразъм +“. По „Обучение на учители, като посланици на приобщаващото образование“ педагози, психолози и ресурсни преподаватели се учат да разработват и прилагат успешни практики, за да се постигне достъпно образование за всички ученици. Предстои създаване на наръчник, който да се ползва и от други училища.

Третият проект е „Бойните изкуства като способ за приобщаване“. По него ще бъдат обучени учители по физическо в училища в отдалечени селски райони и там, където има ученици в неравностойно положение. Целта е да се подсили самочувствието на децата, да се работи срещу агресията и в спортуването да бъдат въвлечени и хора с физически и умствени увреждания (церебрална парализа, глухота, зрителни нарушения, аутизъм, синдром на Аспергер, диспраксия, ХРНВ и др.).

Източник: marica.bg