Мнения

Примерът на Австралия

В условията на световна икономическа криза, особено интересни и любопитни са ни информациите за изключенията от всеобщото правило. Едно такова е Австралия.

Там от 21 години насам икономиката бележи постоянен ръст. Нагоре върви и почти всяка сфера от обществения и социален живот.

Безработицата е 5,4% – стойност, която е според теорията на нобеловия лауреат Милтън Фридман е малко над границата, под която вече става леко опасна за икономиката, а конкретните й параметри са идеалните за понятието „естествено равнище“. Нетната задлъжнялост в страната пък е 10%.

85% от австралийските граждани са заети в сферата на услугите. Продуктът който е най-конвертируем и успешно се „изнася“ (казано малко абстрактно – б.а.) е образованието.

На практика то е най-важното нещо за страната-континент след добива на въглищата и рудата. И трите се пласират основно в Азия.

Образованието носи годишни печалби в размер на 15 млрд. австралийски долара (23,846 млрд лв – б.а.).

През 2012 година в австралийските университети са били записани 515 000 чуждестранни студенти, като само броят на китайските и индийските студенти достигна 200 000, четем в материал на Дойче веле.

От архива