Училища

Приложението „Умни дечица“ осигурява модерно обучение за детските градини

Образователната платформа е специално разработена за българското предучилищно образование.

Интерактивното уеб приложение „Умни дечица“е създадено, за да отговори на нуждата от модерно технологично средство за обучение на най-малките ученици. Предназначено е за работа с деца в детски градини и в началния училищен курс под ръководството на учител. Основната цел на приложението е усвояването на учебния материал да става леко, забавно и ефективно, чрез мултимедийни тестове и игри.В помощ на ранното чуждоезиково обучение всички материали в „Умни дечица“ са достъпни не само на български, но и на английски език.

Интерактивното приложение е изградено като уеб базирана платформа. Това означава, че не се изисква инсталиране, настройки или поддръжка от страна на потребителите. Единственото средство необходимо за използването на „Умни дечица“ е устройство с интернет връзка, чрез което учителят да влезе в системата. Устройството може да бъде например интерактивна дъска или компютър с мултимедиен проектор. За децата могат да бъдат използвани допълнителни устройства (таблети или смартфони), но приложението може да бъде използвано и само с една интерактивна дъска. Като цяло системата е разработена, за да осигури максимална гъвкавост и нормален образователен процес независимо от това какви устройства са налични. В допълнение на удобството тази гъвкавост превръща „Умни дечица“ в идеално средство за ефективно оползотворяване на вече наличните интерактивни дъски в българските образователни институции.

Ключово качество на „Умни дечица“ е, че то е изцяло изградено, за да отговори на нуждите на българските образователни институции. Приложението е съобразено с държавните изисквания за предучилищното образование (НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката).Конкретно, обучителните материали в „Умни дечица“ са структурирани според определените в наредбата образователни направления. Съдържанието е съобразено с нуждите на децата от 3 до 7-годишна възраст и включва всички посочени в наредбата знания и умения, които могат да бъдат дигитализирани.

Образователните материали в приложението са разработени от педагози, психолози, образователни експерти, съвместно с Националния център за безопасен интернет. Съдържанието в „Умни дечица“ е структурирано така, че учителят може да организира разнообразни педагогически ситуации в различни направления, според конкретните нужди на образователния процес.

В допълнение към големия обем готово съдържание, платформата е отворена за допълване с неограничен брой нови обучителни материали в различни области. Освен това съществуващите игри, текстове, илюстрации и аудио могат да бъдат променяни и приспособявани.

Материалите са богато илюстрирани и съпроводени със звук, което позволява да бъдат използвани от деца, които не могат да четат. Цялото съдържание е лесно достъпно, представено по привлекателен и разбираем начин и с интуитивна навигация. В резултат, учебният процес е бърз и ефективен. Всичко започва с предварителната подготовка на урока от страна на учителя, който подбира въпроси на своя компютър или таблет. По време на учебния час учителят последователно задава въпросите като избира определен бутон на своето устройство. Въпросът автоматично се изпраща до устройствата на децата, т.е. към техните таблети и/или към електронната дъска. Те от своя страна избират отговор като докосват съответната картинка на таблетите или на дъската. Учителят има поглед върху отговорите на всеки ученик. С отметка до името на ученика е отбелязано дали той е отговорил вярно или е дал грешен отговор на съответния въпрос.

Освен структурираното образователно съдържание приложението „Умни дечица“ предлага и богати възможности за допълнителни занимания, под формата на забавни игри, като онлайн оцветяване, лабиринти, скрити картинки и др.

Съдържанието на платформата е съвместимо с това на сайта novoto.dechica.com, което позволява децата да използват сайта като форма на самоподготовка.

„Умни дечица“ може да бъде ефективно средство за усъвършенстване на образователния процес, както и за подобряване на комуникацията между учители и ученици. Приложението е оригинална иновативна разработка на българската компания „Уеб Сървисис“ и няма еквивалент на световния пазар.

За контакти:

info@webservices.bg

“ Уеб Сървисис“ ЕООД