Мнения

Приключи VII конкурс за образователно-програмни продукти на ДИУУ

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (www.diuu.bg) към СУ „Св. Климент Охридски” награди участниците в VII издание на конкурс за образователно-програмни продукти обяви, че от 1 март 2010 г. е открито ІІХ издание на съревнованието.

 

В Седмото издание взеха участие 29 автори с общо 26 продукта.

 

Първа награда спечели проектът „Река Дунав от Шварцвалд до Черно море” с автор Величка Белева – ПГМТ „Владимир Комаров”, Силистра.

 

На второ място бе класирана разработката „Закон на Архимед и плаване на телата” с автор Даниела Йовкова – СОУ „Св. Климент Охридски”, Благоевград.

 

Третото място си поделиха „Бягство към шестицата с автори Маргарита Христова и учениците Ана Мария Бонева, Андреана Денева, Иван Димитров, 10а клас – ПГТ „П. К. Яворов”, Добрич и „Български традиции и обичаи и уеб сайт на училищен клас: www.Vijte-aklas.hit.bg с автор Нина Кънева и екип ученици – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Габрово.

 

Поощрителна награда получи продуктът – приложение на ИКТ в час по история: Независима България с автор Яна Данова, 6. клас – СОУ „Георги Бенковски“, Тетевен.

 

„Бягство към шестицата” е част от преподаването по Модела за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите – съвместно начинание между Майкрософт България и Сдружение „Образование и технологии”, което спечели второ място в категорията „Инвеститор в знанието” на годишните награди за социално отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите, връчени в средата на февруари.

 

В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни дисциплини, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование без ограничения по отношение на възраст и квалификация.

 

Продуктите могат да бъдат изготвени самостоятелно или в екипи, като се посочва приносът на всеки от авторите.

 

Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите. Ученици могат да участват и самостоятелно, при условие че се посочва (посочват) име (имена) на учител (учители), който (които) са подкрепили ученика (учениците) при апробацията в практиката.

 

Сред целите на конкурса са да се допринася за създаването на ресурси, чрез които да се подобрява качеството на образованието и да се привлича все по-широк кръг от учители новатори и ученици, които могат да създават образователно-програмни продукти, както и да се съдейства за повишаване на ИТ компетентността на учителите.

 

Наградите се осигуряват от награден фонд на ДИУУ и от негови партньори. На всички участници се дават сертификати с начислени кредити. Проектите се зачитат като публикации. Сред наградите са и  безплатно включване в краткосрочни квалификационни форми на ДИУУ.