Учители

Приключи първият етап от конкурса “Учител-будител във виртуалното пространство“

Екипът на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) към Националния център за безопасен Интернет и Мрежата на учителите новатори благодари на всички учители за участието в конкурса „Учител-будител във виртуалното пространство“.

Организаторите се радват много на широкия интерес, който конкурсът провокира сред учителите, защото това показва чувствителността и ангажираността към темата за сигурността на децата в интернет.

Темите бяха оценени по предварително зададените критерии за оценка на темата. Оценяваме работата на всички преподаватели с учениците и постигнатите от тях резултатите по темата за безопасността на децата и младите хора в Интернет, тъй като смятаме, че знанията на децата и младите хора за основните правила за безопасност, както и познаването на основните технически умения за използване на Интернет са предпоставка за органичаването на случаите, в които дете се чувства притеснено или застрашено в Интернет. Основните дигитални копметентности играят ключова роля, а тяхното познаване трябва да се превърне в съществена част от възпитанието на онлайн културата у младите хора.

Имаме удоволствието да обявим авторите на десетте избрани теми, които продължават участието си в конкурса.

Имената на финалистите по азбучен ред са:

1. Бонка Петрова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София

2. Борис Толев – 76 ОУ „Уилям Сароян“, гр. София

3. Генадий Матвеев – 26 СОУ „Йордан Йовков“, гр. София

4. Даринка Русева – СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе

5. Донка Симеонова – МГ „Баба Тонка“, гр. Русе

6. Имела Данаилова – СОУ „Христо Ботев“, гр. Девин

7. Катя Гочева – ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград

8. Николина Танева – СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово

9. Росица Стойнева – ПГТХВТ „Алеко Константинов”,  гр. Търговище

10. Фирдес Рушудова – Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище

Десетте теми са публикувани онлайн в Библиотеката на teacher.bg.

Предварително обявеният срок до 13 ноември за събиране на списък с имейлите на учениците, с които са провели часа по безопасен интернет, се измества от 14 до 16 ноември включително, тъй като датите 12 и 13 ноември са събота и неделя.

От 14 до 16 ноември включително очакваме на имейл адреса на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ): helpline@online.bg списъка с имейлите на учениците. Имейлите трябва да бъдат към домейна на училището и да са създадени по програмата Microsoft Live@Edu.

Следващият етап от конкурса включва самите ученици, които са участвали в часа по безопасен интернет.

В периода между 17 и 25 ноември учениците на десетте учители, чиито теми са били отличени, ще получат на училищните си имейли кратък тест. Най-малко 60% от общия брой ученици в клас трябва да са отговорили на теста. Съотношението между броя отговорили ученици и броя дадени верни отговори ще бъде крайният критерий за определяне на победителите.

Информация за отличените и крайния победител ще намерите на 30 ноември на сайта на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) www.helpline.bg и на сайта на Мрежата на учителите новатори www.teacher.bg.

Подробно за конкурса.