Мнения

Приключи втората фаза на проекта “Студентски стипендии и награди“

На пресконференция вчера зам.-министърът на  образованието Петя Евтимова представи резултатите от втората фаза на проекта „Студентски стипендии и награди“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, информира пресцентърът на МОМН.

Проектът „Студентски стипендии и награди“ е свързан с осъществяване на политиката за равен достъп до образование. Той насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. Проектът се реализира от дирекция „Висше образование“ на МОМН в партньорство с 51 висши училища.

Общата му стойност е 46 625 816,32 лв.

Средният успех на студентите, кандидатствали за стипендии е 5,66, а средният успех за награди – 5,48. От стипендии по линия на проекта са се възползвали 209 чуждестранни студенти, а 73 чуждестранни студенти са получили награди.

Още от пресконференцията прочетете тук