Ученици

Приказки учат хлапетата в детските градини на антикорупция

Приказки, измислени и пречупени през логиката на учителя, или с добре познат сюжет, който обяснява реалността, ще учат малчуганите в предучилищна възраст от детските градини кое е добро и зло.

Така 6- и 7-годишните деца ще бъдат по-лесно подготвени за по-нататъшното си антикорупционно обучение.

„Основата идея е чрез тези сюжети от ежедневието или от поуката на съответните приказки децата да разберат кое е добро и кое е зло. Те няма да бъдат обременявани с понятия като корупция, корупционно поведение, но ще бъдат доближени до тях с помощта на подходящи изразни средства, за да се разбере посланието“, обясни пред „Монитор“ Трифон Трифонов, директор на дирекция „Превенция на корупцията“ на КПКОНПИ. Основната идея на предстоящото обучение е хлапетата да разпознават и възприемат ценности, да спазват норми и правила.

Пилотният проект ще стартира в детските градини в Перник, като учителите в тях вече са изпратили над 20 варианта за сюжети. Педагозите са заложили на различни идеи, като най-често са използвани методите на ролевите игри.

„Идеята ни е да изберем най-доброто и да стартираме пилотно с комбинация от всички предложения от детските градини. Могат и всички 20 от тях да тръгнат така, както са предложени“, обясни още Трифонов. Тепърва предстои те да бъдат обсъдени в работна група с психолози и педагози, на която ще се реши по какъв начин ще бъдат формулирани различни сюжети, свързани с ценностно обучение. Комисията ще се допита и до експерти от неправителствени организации, които вече имат опит с обучаването на деца. Идеята на КПКОНПИ е началото на декември всичко да бъде готово и седмицата преди или след 9-и декември, който е международен ден против корупцията, проектът да стартира.

България не е новатор в антикорупционното обучение. В Хонконг имат голям опит в тази сфера. Те разполагат с видеофилми, с които обучават родители как да подходят при възпитанието на ценности у децата. Също така правят и семинари сред родителите на тема „Нека децата ви да израснат почтени“, обясни Трифонов.

Ще бъдат разработени и помагала, които да помогнат за подготовката на учителите, които ще преподават. Вече е проведена среща с представител на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, който е донесъл материали, които сега се анализират и могат да бъдат използвани като модели. В една от книжките е представен интернет по един разбираем начин за децата с помощта на картинки и кратки текстове.

Каките и батковците от училище обаче ще се сблъскват директно със самите понятия от областта на антикорупционното образование. Обучението може да бъде включено по няколко начина. Едната е възможност е класният ръководител да запознава учениците си с понятия „корупция“ и „корупционно поведение“ по време на час на класа. Има вариант и за самостоятелен учебен предмет в избираема и допълнителна подготовка. Антикорупционното обучение може да бъде интегрирано и в други учебни предмети – най-вече в гражданското образование или в областта на етическата и правна проблематика по философия. В 11 клас е интегрирано в темата „Политика, демокрация и върховенство на закона“, като проблемът за корупцията присъства и е доразвит в други теми като „Пазарната икономика и социална политика“.

Източник: monitor.bg