Ученици

Приеха увеличението на целевата помощ за първокласниците

Еднократната целева помощ за семействата на ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище официално бе увеличена от 150 на 250 лв. Това стана с решение на Народното събрание, което прие спешния пакет мерки за подкрепа на най-засегнатите от социално-икономическата криза.

Средствата се отпускат за покриване на част от разходите в началото на новата учебна година. това е първа промяна на сумата от 2008 г. насам.

Целевата помощ за ученици се отпуска на семействата, отговарящи на условията за социално подпомагане. Без подоходен тест тя се предоставя за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

С допълнителните средства се очаква през учебната 2013/2014 г. да бъдат подкрепени минимум 45 000 деца.

снимка: Георги Димитров/Нетинфо