Ученици

Приеха програма за деца с изявени дарби

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени способности в областта на науката и изкуството, класирани на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национални и международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско и балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство.

Еднократното финансово подпомагане на даровитите деца е в размер до 195 лева, а едногодишните им стипендии са по 135 лева месечно.