Приеха отчетът за 2013 г. на Центъра за безопасен интернет

Приеха отчетът за 2013 г. на Центъра за безопасен интернет

На редовно заседание на 13 януари 2014 г. Обществения съвет за безопасен интернет гласува промени в ръководството на Съвета и прие годишния отчет за дейността на националния Център за безопасен интернет.

За председател на Обществения съвет беше избран Христо Монов, председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. За заместник-председател от страна на държавните институции беше гласувана Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Заместник-председател от квотата на частния бизнес стана Анета Иванова, председател на Управителния съвет на Сдружението за електронни комуникации.

В отчета са описани най-важните инициативи, кампании и събития у нас и в чужбина, организирани от националния Център за безопасен интернет. Включена е и статистика за работата на интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет и на Българската линия за онлайн безопасност, която дава телефонни и онлайн консултации на деца, родители и учители при проблеми на непълнолетни в онлайн-среда.

Сравнителната статистика на двете услуги на Центъра за безопасен интернет показва, че възможността за консултации с експертите на Българската линия за онлайн безопасност намалява броя на подаваните сигнали към интернет Горещата линия и в нея постъпват основно сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет.

Годишен отчет на Националния център за безопасен интернет за 2013 г.

Коментари във Facebook