Мнения

Прием на студенти в две магистърски програми в ПУ

Прием на студенти в две магистърски програми:– „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ и „Начална училищна педагогика“ обявява Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Това съобщиха от педагогическия факултет на висшето училище.

Обучението в тези магистърски програми ще бъде безплатно за участващите в тях, тъй като е част от тригодишен международен проект „NEWTT: Нов път за нови таланти в образованието“, който е финансиран  от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ и в който участват общо 15 организации от 7 европейски държави – Испания, Австрия, Латвия, Румъния, Великобритания и Германия. Българските участници в проекта са МОН, ПУ „Паисий Хилендарски“ и  Фондация „Заедно в час”.

Специалността „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ ще се изучава в продължение на три семестъра, с един семестър повече ще следват бъдещитемагистри по „Начална училищна педагогика“. Участниците в тези програми ще имат ангажимент да работят от есента на 2017 г. до края на проекта през 2019 г. като учители в пилотни училища, определени от МОН.

Кандидатите за магистърските програми трябва да са завършили висше образование в България или чужбина с образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и да нямат повече от една година педагогически стаж в училище.

Желаещите да се обучават в магистърските   програми „Училищна педагогика – учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ и „Начална училищна педагогика“ при посочените условия, подават молба, автобиография в европейски формат и мотивационно писмо.

Документите ще се приемат от 13 февруари до 2 март в кабинет 218 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“ №236. С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 6 март във времето от 10.00 до 16.30 часа. Допълнителна информация може да се получи на телефон: 032/261 701.

Източник: novini.bg