Мнения

Приемат Новия закон до края на учебната година?

Осигурихме приемственост между проекта за нов закон за предучилищното и училищно образование на колегите и този, който се очаква да бъде приет от НС, обяви в интервю за „Стандарт“ образователният министър проф. Анелия Клисарова.

„В закона, който ние предлагаме, ще има една нова глава за учителите, за тяхното кариерно развитие и непрекъсната квалификация. Нов момент в закона са възможностите за електронно обучение, за въвеждането на електронни дневници, на електронен бележник. Това ще даде възможност на родителите да имат по-добра информация за детето“, разкрива още тя.

Министърът уточнява, че основна цел на документа е повишаването на функционалната грамотност на децата.

Спрямо тази цел ще бъдат и новите учебни програми, които ще доведат след себе си и до написването и на нови учебници.

„Ние сме готови да го внесем до Нова година в комисията по образование. Зависи от парламента, но се надяваме, че до края на учебната година ще бъде приет. Ще има поне две години преходен период, за да се подготвят и ученици, и учители, и програми, защото в образованието не бива да има резки скокове“, каза още Клисарова.