Мнения

Пресконференция по програма Еразъм+

На 7 август 2015 г. (петък) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА, ет. 4, бул. Цариградско шосе №49, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Национална агенция по Програма „Еразъм +“ на Европейската комисия за България,  организира пресконференция на тема: Предизвикателства пред разпределението на средствата по Програма „Еразъм+“.

По време на пресконференцията ще бъдат представени:

Предизвикателства пред разпределението на средствата по Програма „Еразъм+”, свързани с големия брой подадени проектни предложения;
Програма „Еразъм +“ в цифри;
Информация за дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси, в качеството му на Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+“ за периода 2014-2020;

Пресконференцията ще се води от Мануела Радева, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.