Мнения

Пресконференция за напредъка по проект “Включващо обучение“

На 29 ноември 2012 г., четвъртък, от 10:00 часа в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София заместник-министърът на образованието Милена Дамянова ще открие пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение“ на обща стойност 10 000 000 лв.

Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.