Мнения

Преподават по физическо с компютър и мултимедия

В ОУ „Райна Княгиня” в Пловдив се преподава и по физическо възпитание с използване на информационните технологии, освен по останалите предмети.

 

Преподаването се състои в демонстрация с мултимедиен прожектор, на забавен кадър и със слайдове напр. как се изпълнява удар по топката във волейбол. Часовете са разделени на теоретична и практическа част, като теоретичната част понякога се провежда в компютърната зала на училището. Мултимедийните презентации са кратки – по няколко минути, за да запазят учениците формата си след загрявката и защото вниманието им не се задържа продължително време върху преподавания материал.

 

Учителите, които са съвсем млади, на възраст под 30 г., споделят, че учениците запазват тишина по време на часовете по физическо възпитание, провеждани с мултимедийни презентации, което е нехарактерно за този предмет и не бягат от час – дори напротив, вкл. и най-големите от 12-ти клас.

 

Преподавателите по физическо възпитание сами създават презентациите си, използвайки материали от Интернет.

 

Директорката на ОУ „Райна Княгиня”, Пловдив е закупила със средства от делегирания на училището бюджет електронна интерактивна мултимедийна дъска и мултимедийни прожектори и екрани, чрез които учителите преподават уроците. Инвестицията, която директорката Мария Гайдарова е направила за интерактивната дъска възлиза на 1250 лв. Teacher.bg описа тук, как с тази дъска се продава в училището и как се използва подобно съоръжение.