Ученици

Преподаватели: Да се повтаря от 1 до 4 клас!

„Трябва да се повтаря от 1 до 4 клас, а не както е досега. Не може едни ученици да учат, други да идват когато си поискат и накрая всички да завършват начален етап!За да угодим на малцинствата, лишаваме останалите ученициот адекватно образование”.Това е мнението на преподавател, който уточнява, че повтарянето на клас в началния етап не бива да е самоцелно, а напротив, да се реализира, когато наистина има нужда от това, не за друго, а за да се затвърдят знанията, които са базисни и са необходими понататък, както и са необходими за елементарна форма на комуникация в съвременното общество.

„Затова малцинствата в трети клас не разбират,какво им се говори на български и се нуждаят от татко-преводач, за да разберат какво ги питаш. Всичко е заради това, че не се повтаря клас”, пък смята друг преподавател.

Оказва се, че „…таткото-преводач се нуждае от татко -преводач…Те поколенията от бабите и дядовците са грамотните-учиха по живково време-не,май сбърках-трябва да са вече пра-родители…”, отбелязва друг читател от форума!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg