Мнения

Пренебрегва ли се патриотичното възпитание?

Депутатът Милен Михов смята, че МОН дописал закона за предучилищно и училищно образование. Пренебрегвало се патриотичното образование. Те настояха за изграждане на националното самосъзнание.

Силно се акцентира върху интеркултурния диалог, недоволен е Михов. Прекалено се наблягало на мултикултурализма.

За учебен предмет родолюбие или родинознание изобщо не може да се говори, критикува още патриотът.

Завършилите основно образование нямало да получат нужните знания за историята ни. Липсвало и патриотичното в обучението по българска литература.

Източник: news.bg