Институции Училища

Пренасочват 7 милиона за възстановяване на преходни остатъци на училищата

Да бъдат осигурени 7 000 000 лв. за възстановяване на пълните размери на преходните остатъци на държавните училища за сметка на разчетените в централния бюджет средства за образование за 2020 г. Това предлага постановление на Министерски съвет, което бе прието в сряда.

Със закона за държавния бюджет за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) са разчетени 19 000 000 лв. за възстановяване на преходните остатъци по делегирани бюджети на държавните училища, финансирани от МОН, от Министерството на културата и от Министерството на младежта и спорта. Преходният остатък в края на 2019 г.обаче е 26 590 982 лв. Със 7-те млн. лв. по постановлението ще се възстановяват пълните размери на преходните остатъци на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно на 1 807 579 лв. и 669 187 лв. Тъй като разчетените по бюджета на МОН средства за преходни остатъци и допълнително осигурените с постановлението 4 523 234 лв. няма да са достатъчни за държавните училища, финансирани от образователното министерство, то разликата от 590 982 лв. ще бъде осигурена чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МОН за 2020-та.

Източник: monitor.bg