Мнения

Премиер и министър обсъждат със студенти проекта за Стратегия за висшето образование

На 29 ноември 2013 г., петък, от 10:00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет министърът-председателят Пламен Орешарски и министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова ще се срещнат със студенти за обсъждане на проекта на стратегия за развитието на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.

Студентите са поканени за участие чрез Националното представителство на студентските съвети.

Проектът на стратегия вече беше обсъден на заседание на Съвета на ректорите. Документът е публикуван в електронната страница на Министерството на образованието и науката, където има и електронен адрес за мнения и препоръки.