Мнения

Прекратява се финансирането на 2 от програмите на МОМН

Финансирането на две от програмите на МОМН се преустановява, реши Министерски съвет на заседанието си на 08 септември 2010 г.

Програмите са „Модернизиране на системата на професионалното образование” за 4 млн. лв. и „Енергоефективно саниране на училищни сгради”, която е с бюджет 10 млн. лв.

Първоначално предвидените средства за изразходване през настоящата по общо 11-те програми на МОМН в училищното образование бяха 80 млн. лв.

Сред основните цели, които МОМН си постави с част от програмите си е да подобри силно компютъризацията на училищата и по-конкретно – всяко училище да разполага с поне една паралелка по информатика и на всеки тринадесет ученика да се пада най-малко един компютър.

Друга цел, която правителството си постави с програмите бе преподавателите да повишават квалификацията си чрез обучения по чужди езици, информационни технологии, педагогически курсове и др.

Националните програми на МОМН, свързани с информационните и комуникационните в училище бяха разгледани от Teacher.bg: