Училища

”Прекрасният нов свят” за кандидат журналистите

По темата “Прекрасният нов свят” писаха днес на предварителен изпит по журналистика кандидат-студентите в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Темата бе изтеглена от Невена Котарова от Стара Загора.

“Времето е в нас и ние сме във времето” и “Пътуване без граници” бяха другите две контролни теми, които бяха изтеглени допълнително.

Писменият изпит по журналистика е първият от предварителната кандидатстудентска изпитна сесия в СУ. Изпитът е за кандидат-студентите за трите специалности на “Факултета по журналистика и масова комуникация” – “Журналистика”, “Връзки с обществеността” и “Книгоиздаване”.

Изпитът оценява способността на кандидатите да създадат цялостен и завършен писмен текст по зададена тема.

Темите бяха изтеглени в присъствието на заместник-ректора по учебната дейност на Софийския университет доц. Милена Стефанова.