Училища

Преизбраха ректора на УНСС

Проф. д.ик.н. Стати Статев бе преизбран за втори четиригодишен мандат за ректор на Университета за национално и световно стопанство, информира „Стандарт“. При тайно гласуване на делегатите на Общото събрание на университета за избор на ректор проф. Статев получи в своя подкрепа 298 гласа от 306 гласували.

„Благодаря от сърце за огромното доверие, с което отново ме дарихте. И за „хомота“, който, с мое съгласие, ми поставихте“, каза ректорът.

„Всички ние през тези четири години доказахме, че в УНСС няма случайни хора. Всички наши резултати показват това. Всеки един от нашия академичен състав има своята доказана тежест и в преподавателската работа, и в науката, и извън университета“.

Ректорът изрази желание и убеденост, че и в бъдеще всеки ще реализира своите лични възможности, своите планове в преподаването и науката като институционални за любимия университет.

„Това е единственият начин да продължаваме все така сплотени и единни напред и УНСС да стои все по-нависоко. Да си пожелаем един спокоен, успешен мандат“, изтъкна проф. Статев.