Мнения

През 2010 г. акцентът ще е върху грамотността

„Фокусът ни тази година са образованието, грамотността и съхраняването на родния език, обяви по време на Световния GSM конгрес в Барселона Андреас Майерхофер, главен изпълнителен директор на Mobiltel. – Целта е да се провокира интересът на младите хора към езика като средство на общуване, което във времето на новите технологии все повече се случва с помощта на мобилните комуникации. Как технологиите променят езика и какво е значението на това да бъдеш грамотен, са темите, към които компанията иска да привлече общественото внимание”.

Целта на кампанията „Бъди грамотен” е да поощри доброто владеене на българския език. В рамките й ще бъдат организирани състезания за нивото на грамотност в 60 училища в цялата страна, в които ще се включат ученици от 1 до 12 клас. Знанията на участниците ще бъдат проверявани с тестове, съобразени с преподавания учебен материал. Проявите са интерактивни с шоу и игрови елементи, които биха създали у децата интерес към правописа.

През пролетта кампанията ще бъде разширена с открити сесии на обществени места в големите градове. По този начин желаещите от всички възрасти ще имат възможност безплатно да проверят до каква степен владеят книжовния български език.

Образователната линия ще бъде застъпена и в традиционната грантова програма на M-Tel, чийто старт ще бъде даден през април. Телеком лидерът ще даде възможност на неправителствени организации да кандидатстват с проекти, които предлагат решения за повишаване на грамотността сред българското население и за съхраняването на родния език.

Образованието беше акцент и в презентацията на йорданската кралица Раниа – специален гост на тазгодишния Световен GSM конгрес в Барселона. Според нея чрез неограничените възможности, които предлагат телекомуникациите, образованието може да бъде достъпно за всеки един във всяка една точка на света.
 
  

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg   и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/