Ученици

През новата година три випуска получават дипломи за основно образование

През новата учебна година три випуска ще получат дипломи за основно образование. Според новия Закон за предучилищното и училищното образование основно образование ще се завършва след седми клас.

Децата, които са осми клас и онези, които са в девети в профилирани паралелки, също ще получат диплома, защото са започнали обучението си по старите нормативни документи, уточни заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Източник: МОН