Учители

Пред Румъния сме в минималната заплата на учител, преподаващ в 12-и клас

Години след реформата във финансирането на средното образование и въвеждането на делегираните бюджети доходите в системата у нас продължават почти да не помръдват, особено на фона на другите в Европа.

Три години по-рано – през учебната 2011/2012 г., средната годишна заплата за учител у нас е била 4780 евро, т.е. увеличението е едва със 190 евро. За сравнение – в Румъния през 2011/2012 г. средната заплата за началния курс е била 4995 евро, а в по-горните – 5078 евро, т.е. тук увеличението е с над 620 евро за същия период.

Това показват данните от последното проучване на образователната мрежа „Евридика“ за учителските и директорските заплати и надбавки през 2014/2015 г., направено сред над 35 държави в Европа.

Нашите учители могат да се похвалят с леко по-високи заплати от румънските си колеги при позициите, където се полага минимално заплащане. В северната ни съседка най-ниската заплата за учител, преподаващ в последния клас на гимназиалния етап, е 3122 евро на година, а у нас – 3252 евро. Максималното годишно възнаграждение за румънските преподаватели е 8297 евро, докато при нас не е известно.