Мнения

Предучилищното обучение става задължително

Тази година приключва гратисният период, в който родителите можеха сами да избират дали да пратят децата си в подготвителните групи. Онези семейства, които не запишат детето си, ще отнасят глоби – от 20 до 150 лева, пише „Труд“.

Според статистиката, предоставена от МОМН, към момента около 80%  от децата в предучилищна възраст посещават подготвителни групи. От тази година всички петгодишни по задъжение ще посещават уроците. Това важи и за шестгодишните, които не са записани в първи клас.

Целта на масовото посещение е максимална социализация на децата и по-добра адаптация за училище, обясняват експерти от министерството.

Документът за завършен предучилищен курс ще е основание за записване в училище. Родителите могат да подават документи за записване на децата им в първи клас от март и април.