Училища

Предстоят промени в графика на матурите

Министърът на образованието Галин Цоков съобщи, че се обмисля промяна в сроковете за провеждане на изпитите след 7-и клас. Те ще бъдат изтеглени с една седмица, за да бъдат разделени във времето от провеждането на националното външно оценяване след 10-и клас.

Министърът заяви, че във връзка с резултатите от изпитите ще се работи повече с оценителите на тестовете след 7-и и 12-и клас. За целта се предвижда да се проведе допълнително обучение на експертите, които съставят тестовите задачи. Промени ще има и в Наредбата за конкурсите за училищни директори.

Конкурсите ще се започнат да се провеждат най-вероятно в края на есента на 2023 г.

Източник: БНТ