Мнения

Предстои създаването на речник на жестомимичния език

Експертите от Министерството на образованието и науката обясниха, че предстои по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да бъде създаден речник на жестомимичния език, за който ще бъдат направени специализирани проучвания.

Темата не е нова, но идеята е стара и представлява желания за развитие на цял един нов раздел, който да даде възможност на много хора, които по един или друг начин са били ощетени и са изгубили говора си и слуха си, отново да бъдат приобщени напълно към обществото и да се почувстват пълноценни граждани. 

Източник: МОН